Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2581
Title: Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції
Authors: Сердітов, О. Т.
Кондрашев, П. В.
Issue Date: 1-Apr-2013
Citation: Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; ММІ, Кафедра лазерної техніки і фізико-технічних технологій ; уклад. О. Т. Сердітов, П. В. Кондрашев. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,91 Мбайт). – [Київ : НТУУ «КПІ»], 2013. – 112 с.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2581
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів і т.п.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tez_stul_konf_LTFT_2013.pdf3.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.