Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2583
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Урбоекологія» для бакалаврів із напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Keywords: урбоекологія
біокліматичні умови міста
пружність водяної пари
Issue Date: 2012
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Урбоекологія» для бакалаврів із напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Гороховський. – Електронні текстові дані (1 файл: 297 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 47 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2583
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЕТРП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urboekologiya.pdf
  Restricted Access
297.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.