Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2584
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка природокористування» для бакалаврів із напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Issue Date: 2012
Keywords: економіка природокористування
тестові питання
Description: Методичні вказівки мiстять вiдомостi для успiшного самостiйного виконання завдань з дисциплiни «Економiка природокористування». Наведенi питання для самостiйного вивчення та перелiк лiтератури до дисциплiни «Економiка природокористування».
Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomika_pryrodokoryst.pdf
  Restricted Access
225.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.