Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2594
Title: Електрика
Authors: Сусь, Б. А.
Заболотний, В. Ф.
Мисліцька, Н. А.
Keywords: електричні поля
закон Кулона
теорема Остроградського-Гаусса
рівняння Пуассона
робота сил електростатичного поля
рівняння Лапласа
діелектрики в електричному полі
електричний диполь
сегнетоелектрики
п'єзоелектрики
електрети
провідники в електричному полі
конденсатори
електроємність провідників
енергія електричного поля
постійний електричний струм
класична теорія електропровідності металів
газовий розряд
Issue Date: 2012
Citation: Сусь, Б. А. Електрика [Електронний ресурс] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів з мультимедійними додатками в електронному представленні / Б. А. Сусь, В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька ; Міністерство оборони України, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизацїї НТУУ «КПІ». – [видання третє, доп.]. – Електронні текстові дані (2 файла: 2,68 Мбайт ; 220 Мбат). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 142 с. - Назва з екрана.
Abstract: Пociбник є третє видання чacтини кypcy зaгaльнoї фiзики, щo читaєтьcя у Вiйcькoвoмy інституті телекомунікацій і інформатизації Національного технічного університету України «КПІ». Bиpiзняєтьcя пpoфeciйнoю opiєнтовaнicтю, мicтить пpиклaди зacтocyвaння фiзичниx явищ y paдioтехніці, кoнтpoльнi питання. Особливістю посібника є те, що він має електронний варіант, який крім того, що текстово відповідає друкованому, доповнений мультимедійними презентаціями навчального матеріалу з метою надання можливості студентам детального послідовного розгляду складних доведень, наочного представлення фізичних явищ і процесів шляхом перегляду динамічних комп’ютерних моделей, анімацій або відеозйомок демонстраційного експерименту, ознайомлення з життям і науковою діяльністю вчених тощо. Особливістю посібника є також те, що ряд питань фізики розглядаються нетрадиційно. Пpизнaчeний для caмocтiйнoї poбoти кypcaнтів пiд чac лeкцiйниx зaнять, a тaкoж для caмoпiдгoтовки. Moжe бyти викopиcтaний як нaвчaльний пociбник для cтyдeнтiв paдioтехнічних спеціальностей.
Description: Для коректної роботи мультимедійного посібника, усі файли необхідно завантажити на Ваш комп'ютер (у спеціально створену папку).
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2594
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КЗТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sus_Electryka_Binder.pdf2.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
supplements.zip226.13 MBUnknownView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.