Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2597
Title: Конструкторське проектування обладнання
Keywords: конструкторське проектування обладнання
обчислення арифметичних виразів
AutoLISP
лабораторні роботи
Issue Date: 2013
Citation: Конструкторське проектування обладнання [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструкторське проектування обладнання», для студентів спеціальності 7.05050315, 8.05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»; 7.05050206, 8.05050206 «Машини і технологія паковання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Ю. Щербина. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,60 Мбайт).– Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 37 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2597
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO_Lab.doc
  Restricted Access
1.65 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.