Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25999
Title: XII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (20 листопада 2018 року, м. Київ)
Authors: Ганжуров, Юрій Семенович
Сошинська, Ярослава Євгенівна
Шевченко, Інна Бориславівна
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: XII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (20 листопада 2018 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ВПІ, каф. МВПГ ; редкол.: Ю. С. Ганжуров, Я. Є. Сошинська, І. Б. Шевченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 865 Кбайт). – Київ, 2018. – 64 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25999
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів і т.п.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnyk_ConfMVPG_2018.pdf864.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.