Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26032
Authors: Левченко, Олег Григорович
Полукаров, Олексій Ігорович
Головенкін, Володимир Павлович
Title: Концепція формування компетенцій забезпечення особистої, професійної та цивільної безпеки у здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського
Other Titles: A Modern Concept of Forming High Education Students’ Competences in Providing Personal, Professional and Civil Safety, Applied in Igor Sikorsky KPI
Концепция формирования компетенций обеспечения личной, профессиональной и гражданской безопасности у соискателей высшего образования «КПИ им. Игоря Сикорского»
Issue Date: 2018
Keywords: начальна дисципліна
безпека життєдіяльності
охорона праці
цивільний захист
компетенції
знання
уміння
учебная дисциплина
безопасность жизнедеятельности
охрана труда
гражданская защита
компетенции
знания
умения
Description: Одним із кроків у цьому напрямку в КПІ ім. Ігоря Сікорського є запровадження практико орієнтованих та інтегрованих навчальних дисциплін з проблем безпеки та охорони праці. статті 39, 41[3]). Для вирішення цього питання в КПІ ім. Ігоря Сікорського прийнято рішення про створення єдиної комплексної дисципліни з безпеки людини у двох варіантах залежно від спеціальності, за якою здійснюється підготовка студентів. Так, до першої групи спеціальностей увійшли всі інженерні спеціальності, а до другої  спеціальності природничого, соціально-гуманітарного та інформаційно-комунікативного (ІКТ) профілів. Починаючи з 2017/18 навчального року, до освітнього плану підготовки за спеціальностями першої групи включено дисципліну «Охорона праці та цивільний захист» (ОПЦЗ) обсягом чотири кредити ECTS, а за спеціальностями другої групи – навчальну дисципліну «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» (БЖДЦЗ) обсягом два кредити ECTS.
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontseptsia_formuvania.doc92 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.