Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26059
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorДешко, Валерій Іванович-
dc.contributor.authorБілоус, Інна Юріївна-
dc.date.accessioned2019-01-25T13:18:26Z-
dc.date.available2019-01-25T13:18:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationБілоус, І. Ю. Оцінювання енергоефективності будівлі в умовах динамічної зміни характеристик середовища : дис. … канд. техн. наук : 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси / Білоус Інна Юріївна. – Київ, 2019. – 236 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/26059-
dc.language.isoukuk
dc.subjectенергопотребаuk
dc.subjectенергоефективністьuk
dc.subjectбудівліuk
dc.subjectматематична модельuk
dc.subjectтемператураuk
dc.subjectтеплонадходженняuk
dc.subjectкліматологіяuk
dc.subjectенергетична сертифікаціяuk
dc.subjectenergy needuk
dc.subjectenergy efficiencyuk
dc.subjectbuildingsuk
dc.subjectmathematical modeuk
dc.subjecttemperatureuk
dc.subjectheat gainsuk
dc.subjectclimatologyuk
dc.subjectenergy certificationuk
dc.subjectматематическая модельuk
dc.subjectэнергопотреблениеuk
dc.subjectенергоефективность зданияuk
dc.subjectтемператураuk
dc.subjectтеплопоступленияuk
dc.subjectклиматологияuk
dc.subjectенергетическая сертификацияuk
dc.titleОцінювання енергоефективності будівлі в умовах динамічної зміни характеристик середовищаuk
dc.typeThesis Doctoraluk
dc.format.page236 сuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc620.91: 697.1]:519.87(043.3)uk
dc.description.abstractukДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси. – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України, Київ, 2019. Дисертація присвячена порівнянню, адаптації та розвитку методів оцінювання енергоефективності будівель на основі математичних моделей з врахуванням динаміки зміни умов середовища. Проведений аналіз нормативної бази щодо підходів визначення енергоефективності енергоспоживання в будівлях, підвів до врахування особливостей використання та розвитку динамічних методів розрахунку енергопотреби на опалення та/або охолодження. Розроблено методику побудови регресійних багатофакторних моделей будівлі для прогнозування рівня опалення та/або внутрішньої температури повітря в приміщенні, що дозволяє враховувати теплоінерційні особливості огороджувальних конструкцій через врахування передісторії зміни факторів впливу. Досліджені переривчасті режими опалення будівель на базі динамічних моделей та визначено можливий діапазон економії енергії для різних температурних графіків приміщень Запропоновані підходи визначення реперних точок для побудови шкал енергетичної сертифікації будівель з врахуванням особливостей їх функціонування та розміщенняuk
Appears in Collections:Дисертації (вільний доступ)
Дисертації (ТЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilous_diss.pdf7.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.