Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2606
Title: Хронологія розвитку інформаційних систем з найдавніших часів до наших днів
Authors: Величко, Олена Михайлівна
Keywords: вступ до спеціальності
етапи розвитку інформаційних систем
Йоган Гутенберг
механізація технологічних процесів
механізація технології друку
автоматизація технології друкарства
комп'ютеризація видавничо-поліграфічної справи
реферат
Issue Date: 2012
Citation: Величко, О. М. Хронологія розвитку інформаційних систем з найдавніших часів до наших днів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до дисципліни «Вступ до спеціальності» / О. М. Величко ; відп. ред. П. О. Киричок ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 353 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 30 с. – Назва з екрана.
Abstract: У посібнику «Хронологія розвитку інформаційних систем з найдавніших часів до наших днів» дисципліни «Вступ до спеціальності» напряму підготовки фахівців 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» наведено дати видатних історичних подій розвитку інформаційних систем видавничо-поліграфічної справи від найдавніших часів. Наукові відкриття, технологічні й технічні винаходи завжди взаємопов’язані в часі, про що свідчить наведений перелік найголовніших технічних розробок впродовж віків. Вивчення минулого і сучасного будь-якої галузі відкриває перспективи її майбутнього. Хронологія адресована студентам і абітурієнтам вищих навчальних закладів технічного спрямування, які вивчають або мають намір вивчати інформаційні технології, а також широкому колу читачів, що цікавляться розвитком технологій і техніки в історичному минулому, сучасному й у майбутньому. Методичні вказівки до посібника пропонують методику підготовки рефератів на самостійно обрані теми.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2606
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vstup_do_Speztialnosti.pdf
  Restricted Access
352.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.