Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2628
Title: Водопідготовка та водний режим котельних установок
Authors: Коньшин, Валерій Іванович
НТУУ «КПІ»
Теплоенергетичний
Keywords: визначення загальної жорсткості води
визначення лужності води
визначення окислюваністі води
метод Кубеля
пом’якшення води
вапнування води
Issue Date: 2013
Citation: Водопідготовка та водний режим котельних установок [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», професійного спрямування «Котли та реактори» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. І. Коньшин. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,29 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 41 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2628
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_lab_rob_vodopidgotovka.doc
  Restricted Access
4.4 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.