Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2629
Title: Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин
Authors: Коньшин, Валерій Іванович
НТУУ «КПІ»
Теплоенергетичний
Keywords: визначення в'язкості рідин
визначення теплоємності рідини
визначення коефіцієнта поверхневого натягу
Issue Date: 2013
Citation: Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», професійного спрямування – «Теплофізика» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. І. Коньшин. – Електронні текстові дані (1 файл: 58,0 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 44 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2629
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_metody_doslidzhenia.DOC
  Restricted Access
59.49 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.