Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2633
Title: Побудова емпіричних залежностей для моделювання нелінійних екологічних процесів
Authors: Ремез, Наталя Сергіївна
Ященко, Юлія Сергіївна
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Keywords: інтерполяція
чисельна інтерполяція
інтерполяція сплайнами
Issue Date: 2012
Citation: Побудова емпіричних залежностей для моделювання нелінійних екологічних процесів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Числові методи рішення екологічних задач» для спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. С. Ремез, Ю. С. Ященко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 41 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2633
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Remez_kursova_robota.doc
  Restricted Access
1.48 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.