Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2637
Title: CFD-моделювання згоряння пилоподібного вугілля в топці котельного агрегату ТП-35У
Authors: Баранюк, Олександр Володимирович
НТУУ «КПІ»
Теплоенергетичний
Keywords: котельний агрегат ТП-35У
продукти згоряння
витрата палива
склад палива
програма Gambit
програма ANSYS ICEM CFD
програма ANSYS-Fluent
Issue Date: 2013
Citation: CFD-моделювання згоряння пилоподібного вугілля в топці котельного агрегату ТП-35У [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Системи автоматизованого проектування в енергетичних установках» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» спеціальності 8.05060401 «Котли і реактори» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Баранюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,37 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 50 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2637
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CFD_modeluvania.doc
  Restricted Access
1.41 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.