Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2639
Title: Автоматизація технологічних процесів галузі
Keywords: система автоматизації
автоматичний контроль
автоматичне регулювання
дистанційне керування
сигналізація
Issue Date: 2013
Citation: Автоматизація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напрямку підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. З. Я. Козаневич. – Електронні текстові дані (1 файл: 143 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 17 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2639
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtomat_teh_prots.doc
  Restricted Access
143 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.