Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26396
Title: Психологія управлінської взаємодії
Authors: Ложкін, Георгій Володимирович
Блохіна, Ірина Олександрівна
Keywords: психологія
соціально-психологічний простір
особистість
емоційний інтелект
взаємодія
діяльність
колектив
авторитет
керівник
лідер
конфлікт
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Психологія управлінської взаємодії [Електронний ресурс] : робоча программа кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма ОПП «Адміністративний менеджмент»; «Електронне урядування», форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Г. В. Ложкін, І. О. Блохіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 294,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 18 с. – Назва з екрана.
Description: Робоча програма кредитного модуля «Психологія управлінської взаємодії» складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Психологія управлінської взаємодії», затвердженої Методичною комісією факультету соціології і права.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26396
Appears in Collections:Програми дисциплін (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RPKM_PUV_2018-2019.doc294.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.