Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26397
Title: Основи педагогіки
Authors: Головенкін, Володимир Павлович
Keywords: педагогіка
система освіти
процес навчання
методи навчання
педагогічне спілкування
якість освіти
технології навчання
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Основи педагогіки [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітня програма ОПП «Радіотехнічні інформаційні технології»; «Радіозв'язок і оброблення сигналів»; «Радіосистемна інженерія»; «Інтелектуальні технології мікро системної радіоелектронної техніки», форма навчання денна, (змішана технологія навчання) / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. П. Головенкін. – Електронні текстові дані (1 файл: 162 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 9 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26397
Appears in Collections:Програми дисциплін (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RPKM_OP(2).doc162 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.