Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2640
Title: Процеси, апарати і машини галузі
Authors: Малиновський, Володимир Васильович
Сидоренко, Сергій Вікторович
Шилович, Тетяна Борисівна
Казак, Ірина Олександрівна
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: самостійні роботи
Issue Date: 2013
Citation: Процеси, апарати і машини галузі [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі» для студентів спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» і спеціальності «Машини і технології паковання» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Малиновський, С. В. Сидоренко, Т. Б. Шилович, І. О. Казак. – Електронні текстові дані (1 файл: 95,5 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 14 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2640
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_protsesy_aparaty.doc
  Restricted Access
95.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.