Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26451
Title: Психологія
Authors: Блохіна, Ірина Олександрівна
Keywords: психологія
робоча програма кредитного модуля
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Психологія [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. О. Блохіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 301,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 17 с. – Назва з екрана.
Description: Психологія. Робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 101 «Екологія»; 131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування»; 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»; 161 «Хімічні технології та інженерія»; 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 122 «Комп'ютерні науки»; 142 «Енергетичне машинобудування»; 143 «Атомна енергетика»; 144 «Теплоенергетика»; 035 «Філологія»; 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; 163 «Біомедична інженерія»; 153 «Мікро- та наносистемна техніка»; 171 «Електроніка»; 172 «Телекомунікації та радіотехніка»; 113 «Прикладна математика»; 123 «Комп'ютерна інженерія»;141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Освітня програма ОПП Екологічна безпека; Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання пакування; Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів; Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва; Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв; Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв; Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини; Програмне забезпечення розподілених систем; Геометричне моделювання в інформаційних системах; Тепло- і парогенеруючі установки; Атомні електричні станції; Теплові електричні станції та установки; Переклад англійська та німецька або французька мови; Інформаційні технології в біології та медицині; Біомедичні прилади та інформаційні системи; Біомедична інформатика; Клінічна інженерія; Автоматизовані технологічні системи у зварюванні; Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої; Електронні компоненти і системи; Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем; Наука про дані та математичне моделювання; Комп'ютерні системи та компоненти; Електричні станції; Електричні системи і мережі; Техніка та електрофізика високих напруг; Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії; Нетрадиційні та відновлю вані джерела енергії; Електричні машини і апарати; Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26451
Appears in Collections:Програми дисциплін (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RPKM_Psykhologiia_2018-2019.doc301.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.