Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26454
Title: Психологія
Authors: Блохіна, Ірина Олександрівна
Keywords: психологія
робоча програма кредитного модуля
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Психологія [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. О. Блохіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 309,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 19 с. – Назва з екрана.
Description: Психологія. Робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»; 161 «Хімічні технології та інженерія»; 122 «Комп'ютерні науки»; 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; 163 «Біомедична інженерія». Освітня програма ОПП Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів; Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення; Хімічні технології органічних речовин; Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок; Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів; Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів; Хімічні технології неорганічних і органічних в'яжучих матеріалів; Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів; Інформаційні технології в біології та медицині; Біомедичні прилади та інформаційні системи; Біомедична інформатика; Клінічна інженерія; Реабілітаційна інженерія.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26454
Appears in Collections:Програми дисциплін (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RPKM_Psykhologiia_2018-2019.doc309.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.