Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26456
Title: Психологія
Authors: Блохіна, Ірина Олександрівна
Keywords: психологія
робоча програма кредитного модуля
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Психологія [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. О. Блохіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 312,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 19 с. – Назва з екрана.
Description: Психологія. Робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 104 «Фізика та астрономія»; 111 «Математика»; 132 «Матеріалознавство». Освітня програма ОПП Електричні станції; Електричні системи і мережі; Техніка та електрофізика високих напруг; Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії; Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії; Електричні машини і апарати; Електромеханічні системи автоматизації та електропривод; Комп'ютерне моделювання фізичних процесів; Страхова та фінансова математика; Математичні та комп'ютерні методи в моделюванні динамічних систем; Інженерія та нанотехнології покриттів; Інженерна екологія та ресурсозбереження; Розробка родовищ та видобування корисних копалин; Геотехнічне і міське підземне будівництво; Енергетичний менеджмент та інжиніринг; Системи електропостачання; Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть; Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів; Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв.
Доступ до робочої програми закрито у зв’язку з втратою нею актуальності в 2019 р.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26456
Appears in Collections:Програми дисциплін (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RPKM_Psykhologiia_2018-2019.doc
  Restricted Access
312.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.