Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26461
Title: Психологія конфлікту
Authors: Кононець, Марія Олександрівна
Keywords: психологія конфлікту
робоча програма кредитного модуля
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Психологія конфлікту [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. М. О. Кононець. – Електронні текстові дані (1 файл: 178,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 16 с. – Назва з екрана.
Description: Психологія конфлікту. Робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 123 «Комп’ютерна інженерія»; 126 «Інформаційні системи та технології»; 113 «Прикладна математика»; 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 123 «Комп'ютерна інженерія»; 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Освітня програма: Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів; Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки; Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування; Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики; Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології; Медичні прилади і системи; Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки; Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу; Фотоніка та оптоінформатика; Метрологія та вимірювальна техніка; Інформаційні вимірювальні технології та системи; Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій; Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж; Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем; Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем; Комп'ютерні системи та мережі; Технології програмування для комп'ютерних систем та мереж; Інформаційні управляючі системи та технології; Комп'ютеризовані системи управління; Комп'ютеризовані та робототехнічні системи; Наука про дані та математичне моделювання; Програмне забезпечення комп'ютерних та інформаційно-пошукових систем; Комп'ютерні системи та компоненти; Системне програмування; Спеціалізовані комп'ютерні системи; Радіотехнічні інформаційні технології; Радіозв'язок і оброблення сигналів; Радіосистемна інженерія; Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки.
Доступ до робочої програми закрито у зв’язку з втратою нею актуальності в 2019 р.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26461
Appears in Collections:Програми дисциплін (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RPKM_Ps_konfliktu_2018-2019.doc
  Restricted Access
178.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.