Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26535
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКриворучко, Дмитро Володимирович-
dc.contributor.authorНешта, Анна Олександрівна-
dc.date.accessioned2019-02-25T17:08:07Z-
dc.date.available2019-02-25T17:08:07Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationНешта, А. О. Технологія оброблення внутрішніх різей методом безцентроїдного огинання : дис. … канд. техн. наук : 05.02.08 – технологія машинобудування / Нешта Анна Олександрівна. – Київ, 2019. – 162 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/26535-
dc.descriptionРобота виконана на кафедрі технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету Міністерства освіти і науки Україниuk
dc.language.isoukuk
dc.subjectрізьuk
dc.subjectбезцентроїдне огинанняuk
dc.subjectнепрофільний інструментuk
dc.subjectрежим різанняuk
dc.subjectтехнологічний процесuk
dc.subjectкорпус бурової коронкиuk
dc.subjectматематична модельuk
dc.subjectчисельне моделюванняuk
dc.subjectточністьuk
dc.subjectпродуктивністьuk
dc.subjectthreaden
dc.subjecta non-centroidal bendingen
dc.subjecta non-profile cutting toolen
dc.subjectcutting parametersen
dc.subjecta technological processen
dc.subjectbit blanken
dc.subjecta mathematical modelen
dc.subjectnumerical modelingen
dc.subjectaccuracyen
dc.subjectproductivityen
dc.subjectрезьбаru
dc.subjectбезцентроидное огибаниеru
dc.subjectнепрофильный инструментru
dc.subjectрежим резанияru
dc.subjectтехнологический процессru
dc.subjectкорпус буровой коронкиru
dc.subjectматематическая модельru
dc.subjectчисленное моделированиеru
dc.subjectточностьru
dc.subjectпроизводительностьru
dc.titleТехнологія оброблення внутрішніх різей методом безцентроїдного огинанняuk
dc.typeThesis Doctoraluk
dc.format.page162 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.993.025.1-52-53(043.3)uk
dc.description.abstractukДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціа-льністю 05.02.08 − технологія машинобудування. − Національний технічний універ-ситет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», МОН України, Київ, 2019. Дисертацію присвячено розробленню технології оброблення внутрішніх різей методом безцентроїдного огинання на фрезерних верстатах з ЧПК із застосуванням непрофільного інструмента. На основі аналізу існуючих методів оброблення внутрішніх різей сформульо-вано робочу гіпотезу дисертаційного дослідження, що полягає в обґрунтуванні перспектив використання методу безцентроїдного огинання, як більш продуктивного способу забезпечення показників точності та якості внутрішніх різей. На основі математичного моделювання процесу силової взаємодії обґрунтовано ефективність запропонованої конструкції різального інструмента для реалізації метода безцентроїдного огинання на фрезерних верстатах з ЧПК. Шляхом лінійного програмування та оптимізації за критерієм максимальної продуктивності, з обмеженням по параметрам точності та якості оброблюваних різей визначено область оптимальних режимів різання. Експериментально обґрунтовано застосування технології обробки внутрішніх різей для діапазонів метричної, дюймової та круглої різей. На основі розрахунку оперативного часу встановлено, що запропонована технологія дозволяє скоротити основний час від 2 до 9 разів, а допоміжний – від 2 до 3 разів в порівняні з існуючими технологіям обробки внутрішніх різей.uk
Appears in Collections:Дисертації (вільний доступ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neshta_diss.pdf7.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.