Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2663
Title: Збірник тестових питань з дисципліни «Патентознавство та авторське право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Keywords: патентознавство
авторське право
Issue Date: 2013
Citation: Збірник тестових питань з дисципліни «Патентознавство та авторське право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. С. Ромашко. – Електронні текстові дані (1 файл: 217 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 34 с. – Назва з екрана.
Abstract: Для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнем «магістр», для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність», викладачів вищих навчальних закладів і може бути корисним для всіх кого яких цікавлять питання набуття прав інтелектуальної власності.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2663
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КВМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romashko_patentoznavstvo.pdf
  Restricted Access
217.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.