Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2667
Title: Пакувальне обладнання
Authors: Коваленко, Ігор Валентинович
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: пакувальне обладнання
Issue Date: 2013
Citation: Пакувальне обладнання [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пакувальне обладнання» для студентів спеціальності 7.05050206 «Машини і технології паковання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. В. Коваленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,34 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 47 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2667
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakuvalne_obladnania.doc
  Restricted Access
2.4 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.