Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2668
Title: Розрахунки і конструювання пакувального обладнання
Authors: Коваленко, Ігор Валентинович
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: розрахунки пакувального обладнання
конструювання пакувального обладнання
Issue Date: 2013
Citation: Розрахунки і конструювання пакувального обладнання [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розрахунки і конструювання пакувального обладнання» для студентів спеціальності 7.05050206 «Машини і технології паковання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. В. Коваленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,89 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 40 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2668
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozrakhunky_pak_oblad.doc
  Restricted Access
3.98 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.