Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26746
Title: Процеси, апарати та машини галузі-2. Гідродинамічні, механічні та масообмінні процеси
Authors: Ружинська, Людмила Іванівна
Шибецький, Владислав Юрійович
Буртна, Інеса Анатоліївна
Keywords: фільтрування
центрифугування
перемішування
дистиляція
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Процеси, апарати та машини галузі-2. Гідродинамічні, механічні та масообмінні процеси [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад.: Л. І. Ружинська, І. А. Буртна, В. Ю. Шибецький. – Електронні текстові дані (1 файл: 17,23 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 78 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26746
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (БТІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_lab_rob.doc17.23 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.