Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26776
Title: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля: «Розрахунок і конструювання спеціального обладнання – 2. Розрахунок і конструювання перемішуючих пристроїв»
Authors: Мотроненко, Валентина Василівна
Костик, Сергій Ігорович
Keywords: розрахункі валу
Issue Date: 25-Jan-2015
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля: «Розрахунок і конструювання спеціального обладнання – 2. Розрахунок і конструювання перемішуючих пристроїв» дисципліни «Розрахунок та конструювання спеціального обладнання для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» спеціальності 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад.: В. В. Мотроненко, С. І. Костик. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 МВ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 62 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26776
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (БТІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DKR_metodichka_PKCO.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.