Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2685
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorДешко В.-
dc.date.accessioned2013-05-16T09:37:00Z-
dc.date.available2013-05-16T09:37:00Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier№ держреєстрації 0110U000257-
dc.identifierКВНТД І.2 13.14.06-
dc.identifierД/б №2313-ф-
dc.identifier.citationТеплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів : звіт про НДР(заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Дашко. - К., 2012. - 147 л. + CD-ROM. - Д/б №2313-фuk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/2685-
dc.description.abstractЗвіт про НДР: 147 сторінок, 49 рисунків, 11 таблиць, 225 джерел. Об’єкт дослідження – направлена кристалізація з розплаву частково прозорих матеріалів. Предмет дослідження – математичні моделі радіаційно-кондуктивного та радіаційно-конвективного теплообміну Мета роботи полягає у дослідженні радіаційно-кондуктивного та радіаційно-конвективного теплообміну у високотемпературних кристалізаційних установках для удосконалення теплових умов вирощування. Метод дослідження – числове моделювання. Розвинуто моделі радіаційно-конвективного теплообміну в кристалізаційних установках з урахуванням селективності оптичних властивостей матеріалів, режимів конвективної течії, алгоритм динамічної перебудови міжфазної границі. Вперше отримано результати впливу радіаційно-конвективного теплообміну на процес кристалізації. Розроблені математичні моделі та методики чисельного розв’язку задач радіаційно-конвективного теплообміну з урахуванням впливу домішок у розплаві на коефіцієнт поглинання та селективності оптичних властивостей напівпрозорих кристалу та розплаву. Дослідженнями з використанням обчислювального експерименту температурних полів, градієнтів температури, конвективних та радіаційних потоків при зміні конфігурації системи кристал-розплав показано домінуючий вплив радіаційного теплопереносу. Проведено ряд числових експериментів за умов, характерних для вирощування лужно-галоїдних кристалів (зокрема, йодиду цезію) методом Кіропулоса, з метою оптимізації умов вирощування кристалів за цим методом та їх співставлення з експериментальними даними, отриманими в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАНУ. Результати дослідження факторів впливу на управління тепловими процесами росту дозволяють аналізувати технологічні процеси та надавати рекомендації по конфігурації нагрівальних потужностей у кристалізаційній установці при отриманні сцинтиляційних матеріалів. Модифіковано методики оптичних вимірювань для поглинаючого середовища та визначення переохолодження на фронті кристалізації. Результати НДР планується впровадити в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАНУ, Інституті монокристалів НАНУ. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – подальші дослідження впливу умов складного теплообміну на розподіл температури в кристалізаторахх при вирощуванні особливо чистих сцинтиляційних матеріалів, розробка та адаптація програмного забезпечення для розрахунків теплообміну при вирощуванні частково прозорих матеріалів.uk
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.rightsЗвіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.uk
dc.subjectматематичне моделюванняuk
dc.subjectграничні умовиuk
dc.subjectчастково прозорий матеріалuk
dc.subjectкристалізаціяuk
dc.subjectрадіаційно-конвективний теплообмінuk
dc.subjectметод скінчених об'ємівuk
dc.subjectметод дискретних ординатuk
dc.subjectпоказник заломленняuk
dc.subjectкоефіцієнт поглинанняuk
dc.subjectдомішкиuk
dc.titleТеплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалівuk
dc.typeTechnical Reportuk
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2313-ф.doc
  Restricted Access
13.91 MBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.