Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2688
Title: Зменшення витрат природного газу у великій і малій енергетиці та на компресорних станціях України на основі впровадження замкнених газотурбінних та термодинамічно форсованих двопаливних монарних технологій
Advisors: Бутовський Л. С.
Keywords: газотурбінна установка
ентальпія
ентропія
цикл ГТУ
монарна установка
стехіометрична камера згоряння
Issue Date: 2012
Citation: Зменшення витрат природного газу у великій і малій енергетиці та на компресорних станціях України на основі впровадження замкнених газотурбінних та термодинамічно форсованих двопаливних монарних технологій : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Л. С. Бутовський. - К., 2012. - 209 л. + CD-ROM. - Д/б №2308-ф
Abstract: Звіт про НДР: 207 с., 82 рис., 38 табл., 68 джерел. Об’єкт досліджень – газотурбінні та комбіновані на їх основі установки енергетичного та промислового призначення. Предмет досліджень – методи та засоби: термодинамічного форсування монарної газопарової технології виробництва електричної та механічної енергії, в тому числі створення двопаливних монарних установок; методи конвертації газотурбінних установок стосовно використання в них низькосортних твердих та газових палив. Мета проекту – розробка високоефективних, простих та надійних по реалізації технологій скорочення витрат природного газу в енергетиці, промисловості і комунальному господарстві України на основі заміщення його споживання альтернативними вуглеводними палива природного та штучного походження. Застосування термодинамічного форсування енергетичних установок різного призначення, в тому числі монарних газопарових і газотурбінних установок на компресорних станціях магістральних газопроводів. Наукова новизна. Розроблено новий ентальпійно-ентропійний метод термодинамічного аналізу циклів газотурбінних та комбінованих на їх основі енергоустановок. Розвинуто методи термодинамічного форсування, по-перше, базових газотурбінних установок шляхом приєднання до них замкнених ГТУ, які генерують додаткову електричну енергію за рахунок утилізації залишкового теплового потенціалу вихлопних газів ГТУ і, по-друге, однопаливних монарних газопарових установок при застосуванні турбіни перерозширення. Практичне значення, галузь застосування. Впровадження результатів досліджень дозволить збільшити коефіцієнт корисної дії та потужність базової ГТУ у комбінації з замкненою ГТУ відповідно на 6% та 20%, підвищити потужність монарних газопарових установок у 2-3 рази (у порівнянні з базовою ГТУ, що працює по циклу Брайтона) та коефіцієнт корисної дії установки до 50% і більше при зменшенні викидів токсичних оксидів азоту в 2-3 рази без збільшення емісії оксиду вуглецю, знизити витрати природного газу у двопаливній монарній газопаровій установці у 2-3 рази завдяки використанню низькосортних палив-замінників.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2688
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2308-ф.doc
  Restricted Access
6.48 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.