Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26940
Title: Хімія. Вибрані розділи
Authors: Плаван, Вікторія Петрівна
Андрійко, Олександр Опанасович
Власенко, Наталія Євгенівна
Тарасенко, Наталія Владасівна
Keywords: основні закони хімії
будова атома
хімічний зв’язок
розчини
окислювально-відновні реакції
комплексні сполуки
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Хімія. Вибрані розділи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. П. Плаван, О. О. Андрійко, Н. Є. Власенко, Н. В. Тарасенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,30 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 229 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26940
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ЗНХ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NP_Khimiia_Vybrani_rozdily.pdf2.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.