Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2695
Title: Розширення функціональних можливостей електрично настроюваних твердотільних фільтрів
Authors: Захаров О.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: смуго-пропускаючий фільтр
мікросмужечний резонатор
варикап
резонансна частота
діапазон перестройки
амплітудно-частотна характеристика
добротність
Issue Date: 2013
Citation: Розширення функціональних можливостей електрично настроюваних твердотільних фільтрів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Захаров. - К., 2012. - 201 л. + CD-ROM. - Д/б №2426-п
Abstract: Звіт про НДР: .201.с., 80 рис., 39 табл., 96 джерел. Об'єкт дослідження – мікрохвильові твердотільні фільтри з електричною настройкою частоти для систем телекомунікації. Метою НДР є розробка нового підходу побудови перестроюваних фільтрів з розширеними функціональними можливостями. В НДР використано метод теорії чутливості перестроюваних резонаторів і метод експериментального дослідження. Створено експериментальні зразки фільтрів, які за своїми характеристиками перевершують найкращі світові аналоги: втрати фільтра зменшено в 1,8 раза (з 9 дБ до 5 дБ); смуга перестройки розширена з 56% до 70%; робоча потужність збільшена з 1 мВт до 40 мВт; смуга пропускання зменшена в 2,5 раз з 4% до 1,6%. Результати роботи впроваджено в навчальний курс при викладанні дисципліни "Теорія електричних кіл". Розроблені новi технічні рішення передано для застосування в НДО “Сатурн”, м. Київ, де планується їх використання при створенні преселекторів та синтезаторів частоти перспективної апаратури зв’язку. Отримані результати можуть бути застосовані при проектуванні та виробництві нового покоління засобів широкосмугового радіозвязку. Значимість НДР полягає в нових результатах, які указують шляхи подальшого розвитку перестроюваних фільтрів: обґрунтовано перспективність комбінованої перестройки частоти; встановлено новий ефект перетинання резонансних областей резонаторів; вказано шляхи перестройки двомодових коливань; створено методику побудови і розрахунку нових фільтрів з розширеними функціональними можливостями.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2695
Other Identifiers: № держреєстрації 0111U000520
КВНТД І.2 12.12.01
Д/б №2426-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2426-п.doc
  Restricted Access
4.9 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.