Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2697
Title: Розробка та впровадження віртуальних сервіс-платформ хмарних технологій в сервіс віртуальних персональних кабінетів для науковців
Authors: Кулаков Ю. О.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: віртуальний кабінет
віртуальна машина
термінальний сервер
локальний ПК
інформаційна система
локальна мережа
Issue Date: 2013
Citation: Розробка та впровадження віртуальних сервіс-платформ хмарних технологій в сервіс віртуальних персональних кабінетів для науковців : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ"; кер. роб. Ю. О. Кулаков. - К., 2012. - 109 л. + CD-ROM. - Д/б №2416-п
Abstract: Звіт про НДР, 108 сторінок, 3 таблиці, 35 рисунків Суть розробки – створити систему віддаленого доступу користувача до засобів його власного робочого кабінету з впровадженням хмарних сервісів з забезпеченням ефекту «віртуальної присутності». Забезпечити при цьому можливості виконання у віддаленому режимі на сервері всіх тих прикладних програм, які виконуються в локальному кабінеті. Забезпечити доступ з середовища віртуального персонального кабінету (ВПК), як з локального робочого місця, так і з віддаленого, до таких сервісів як: використання програмного забезпечення (SaaS), доступ до віртуальних комп’ютерів (PaaS), створення віртуальних інформаційних структур (IaaS). При цьому не обмежувати можливості ВПК в максимальній мірі: забезпечити інтерактивне двохстороннє аудіо-відео спілкування з колегами, використання локального телефонного та національного мобільного зв’язку, забезпечити доступ до локальної відео-аудіо трансляції, до керування та моніторингу технічними засобами наукових експериментів, природничонаукових та учбових лабораторій. Розроблено декілька проектів реалізації ВПК, що частково відрізняються функціональністю та рівнем інформаційної безпеки. Проекти реалізовані на основі віртуального серверу з термінальним доступом, віртуального сервера контейнерного типу, персонально виділеній віртуальній машині, а також на основі розподіленої ОС. Для досягнення повної функціональності система до оснащується апаратними та програмними засобами та інтегрується в хмару організації. Суттєва відмінність від віртуальних кабінетів, що широко пропонуються в мережі Інтернет, це широка функціональність, яка може розширюватись шляхом додавання нових сервісів, в тому числі і самим користувачем, забезпечуючи ефект віртуальної присутності, практично не втрачаючи можливостей реального робочого кабінету. Розроблено архітектуру апаратних та програмних засобів для реалізації системи ВПК в хмарі організації. Визначено відповідний набір технічних засобів, якими оснащуються сервери ВПК та робочі станції користувачів. Досліджені шляхи та можливості підключення до локального комп’ютера різноманітних пристроїв та можливості перенесення через IP мережу інтерфейсів (зокрема типу USB) для можливості керування пристроями локального комп’ютера з сервера в віртуальному режимі. Розглянуті програмні реалізації задачі надання сервісу віртуальних платформ в хмарі організації. Створено пілотний сервер віртуального кабінету на основі віртуальної машини та підключено до нього пілотний віртуальний кабінет науковця. Проаналізовано реалізацію платформи ВПК на основі розподіленої операційної системи (DiOS), що дозволить в майбутньому при розробці DiOS з підтримкою графіки та засобів ефективної взаємодії процесів DiOS через канали зв’язку значно розширить функціональні можливості, зняти обмеження на використання апаратних засобів на віддаленому ПК та підвищить ефективність використання комп’ютерних ресурсів системи. ВПК, інтегрований в хмару організації можна вважати інтегрованим сервісом хмари. Розробка буде корисною як для університетських прикладних мереж, так і для широкого кола інших корпоративних систем, що сприятиме розвитку інформаційних технологій в Україні.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2697
Other Identifiers: № держреєстрації НДР 0111U001646
код КВНТД I.1 01.05.03
Д/б №2416-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2416-п.doc
  Restricted Access
3.54 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.