Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2698
Title: Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль
Authors: Трубін О. О.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: діелектричні резонатори
багатоланкові фільтри
рештки діелектричних резонаторів
електродинамічні моделі резонаторів інфрачервоного та оптичного діапазонів
Issue Date: 2012
Citation: Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. О. Трубін. - К., 2012. - 195 л. + CD-ROM. - Д/б №2304-ф
Abstract: Звіт про НДР: 195 с., 112 рис., 103 джерела. Метою роботи є електродинамічне моделювання та розробка математичних та комп’ютерних моделей новітніх пристроїв, які будуть виконані на основі застосування багатоелементних складних структур на зв’язаних діелектричних резонаторах (ДР) – антен, решіток, високодобротних резонансних елементів та ін. В результаті виконання роботи:  Розвинуто теорію розсіювання електромагнітних хвиль на решітках, що містять дуже велике число діелектричних резонаторів (ДР).  Розроблено наближені електродинамічні моделі розсіювання імпульсів електромагнітних хвиль на системах зв'язаних діелектричних резонаторів.  Показано можливість створення режекторних та смугових фільтрів на основних типах коливань діелектричних резонаторів в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль. Розраховані параметри розсіювання фільтрів.  Досліджено основні закономірності розсіювання електромагнітних хвиль на решітках діелектричних резонаторів у відкритому просторі.  Знайдено нові структури, найбільш придатні для конструювання фільтрів, антен, подільників потужності, концентраторів, та ін.  Досліджено закономірності розсіювання основних видів надкоротких інфрачервоних імпульсів на фільтрах та решітках діелектричних резонаторів.  Дані висновки щодо параметрів випромінюючих лазерів, імпульсів та фільтрів, забезпечення яких дозволить зменшувати кількість помилок передавання та прийому в оптичних системах зв'язку.  Запропоновано та досліджено новий вид високодобротних діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону сферичної форми, вкритих періодичною структурою діелектричних шарів.  Досліджено коефіцієнти зв'язку діелектричних резонаторів у нових мікрохвильових структурах та відкритому просторі. Одержані результати дозволили вперше побудувати повні електродинамічні моделі широкого кола фільтрів та решіток, побудованих на великій кількості діелектричних резонаторів, що у свою чергу дозволяє провести їх проектування та оптимізацію.
Gov't Doc #: № держреєстрації 0110U001221
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2698
Other Identifiers: КВНТД I.2 12.12.07
Д/б №2304-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2304-ф.doc
  Restricted Access
18.84 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.