Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2699
Title: Гідродинаміка і тепломасообмін в паро-газорідинних апаратах барботажного типу
Authors: Безродний М. К.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: тепло і массовіддача
супутний рух
вертикальна труба
барботаж
двофазовий потік
карта режимів
Issue Date: 2012
Citation: Гідродинаміка і тепломасообмін в паро-газорідинних апаратах барботажного типу : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. К. Безродний. - К., 2012. - 111 л. + CD-ROM. - Д/б №2310-ф
Abstract: Звіт про НДР: 111 с., 41 рис., 39 джерел. Об’єкт дослідження – гідродинаміка та тепломасовіддача від газових включень до навколишньої рідини в проточному барботажному шарі. Мета роботи – вивчення особливостей гідродинаміки двофазового потоку у активній зоні контактного апарата з проточним барботажним шаром, а також отримання закономірностей та узагальнюючих залежностей з тепло-масообміну та гідравлічного опору у вертикальних коротких каналах при супутній течії замкнутих пароповітряних включень і рідини. Метод дослідження – експериментальний з використанням фізичних моделей. В даній роботі розвинуто теорію процесів гідродинаміки та тепломасообміну при безпосередньому контакті рідкої та газової фаз в особливих умовах проточного барботажного контактного апарата з метою розробки конструктивних схем та методики розрахунку перспективних ресурсо- зберігаючих теплоутилізаційних апарататів для промислової теплоенергетики. Результати дослідження дозволили вияснити фізичну картину взаємодії парогазових включень з охолоджуючою рідиною в активній зоні проточного барботажного апарата, отримати межі геометричних та режимних параметрів характерних режимів течії двофазного газорідинного потоку та на цій основі розробити карту режимів проточного барботажного шару. Досліджено інтенсивність тепло – та масовіддачі при охолодженні парогазової суміші в проточному барботажному шарі. Результати узагальнені математичними залежностями, які покладені в основу методики інженерного розрахунку теплоутилізаційного апарата контактного типу з проточним барботажним шаром. Розроблено конструктивні схеми перспектиних контактних апаратів з проточним барботажним шаром.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2699
Other Identifiers: № держреєстрації 0110U001340
КВНТД I.2 13.14.04
Д/б №2310-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2310-ф.doc
  Restricted Access
4.41 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.