Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27000
Title: Основи філософії
Authors: Ніколаєнко, Наталья Василівна
Потіщук, Ольга Олегівна
Keywords: філософія
philosophy
форми суспільної свідомості
forms of social consciousness
історія філософії
history of philosophy
сучасна філософія
modern philosophy
буття
being
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Основи філософії [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни, навчальний посібник для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Н. В. Ніколаєнко, О. О. Потіщук. – Електронні текстові дані (1 файл: 750 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 90 с. – Назва з екрана.
Description: Навчальний посібник «Основи філософії» включає в себе знання філософії як форми суспільної свідомості, методологічну роль філософського знання в розумінні гносеологічних, онтологічних, аксіологічних і соціологічних проблем буття, історію філософської думки, зокрема в Україні, з досягненнями сучасної філософії. вмінням застосовувати філософські знання в безпосередній практиці і науковій діяльності. Навчальний матеріал «Основи філософії» допомагає сформувати навички, необхідні для виробництва наукового знання та оволодіння інноваційними механізмами його застосування в будь-яких сферах суспільної діяльності. Допомагає сформувати навички застосовувати філософські знання в безпосередній практиці і науковій діяльності.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27000
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy_filosofii.doc750.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.