Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2701
Title: Дослідження динамічних властивостей та адаптаційних резервів системи кровообігу людини та розробка критеріїв їх оцінки із застосуванням математичного моделювання
Authors: Максименко В. Б.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: мікроциркуляція
дизадаптаційні стани
антропометрія
тонометрія
пульсометрія
нейронні мережі
Issue Date: 2012
Citation: Дослідження динамічних властивостей та адаптаційних резервів системи кровообігу людини та розробка критеріїв їх оцінки із застосуванням математичного моделювання : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Б. Максименко. - К., 2012. - 279 л. + CD-ROM. - Д/б №2318-ф
Abstract: Звіт про НДР: 278 стор., 100 рис., 26 табл., 89 джерел. Об’єкт дослідження – здоров’я людини різних вікових категорій. Метою науково-дослідної роботи є дослідження динамічних характеристик системи кровообігу як великої інтерактивної системи (складових системи кровообігу як активних регуляторних підсистем) з метою створення нових методів і засобів апаратного та програмного контролю та керування станом людини. Проведено дослідження ролі нелінійних механізмів регуляції артеріальної системи та мікроциркуляторної мережі у забезпеченні кисневотранспортної функції організму людини. Побудовано уточнені регресійні моделі характеристик транспорту кисню за клінічними даними. Досліджено їх зв'язок з умовами центрального і периферичного кровообігу. Досліджено взаємозалежності показників системного артеріального тиску за даними моніторингу хворих з патологією серцево-судинної системи і у практично здорових осіб. Вивчено фізіологічні умови, що формують функціональні взаємозалежності показників артеріального тиску. Досліджено зв’язок форми пульсової хвилі із порушеннями кровообігу та функціональним станом серця. Виконана модель взаємодії системного і капілярного кровотоку при нормальному, надлишковому і недостатньому кровопостачанні і при різних співвідношеннях систоли і діастоли. Розроблено алгоритми кількісної оцінки регуляторних резервів системи кровообігу на засадах аналізу пульсових хвиль обстежуваних. Створено програмно-апаратні засоби, розроблені алгоритми оцінки порушень кровообігу та дизадаптаційних станів у практично здорових осіб та спортсменів різної спеціалізації.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2701
Other Identifiers: № д/р 0110U001467
Код КВНТД: I.2 12.11.17
Д/б №2318-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2318-ф.doc
  Restricted Access
28.26 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.