Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27015
Title: Охорона праці та цивільний захист. Конспект лекцій
Authors: Полукаров, Олексій Ігорович
Землянська, Олена Василівна
Keywords: охорона праці
цивільний захист
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Охорона праці та цивільний захист. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» усіх спеціалізацій приладобудівного факультету / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. І. Полукаров, О. В. Землянська. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,74 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 282 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27015
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ОППЦБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konspekt_lektsii_OT_ta_TsZ_PBF.pdf4.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.