Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2702
Title: Розробка і дослідження математичних моделей та методів аналізу, синтезу і управління великими інформаційно-телекомунікаційними системами
Authors: Теленик С. Ф.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: система управління функціонуванням
об'єктна модель
математична модель
інформаційно-телекомунікайна система
система упраління інфраструктурою інформаційних технологій
методи аналізу
Issue Date: 2012
Citation: Розробка і дослідження математичних моделей та методів аналізу, синтезу і управління великими інформаційно-телекомунікаційними системами : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. Ф. Теленик. - К., 2012. - 408 л. + CD-ROM. - Д/б №2302-ф
Abstract: Звіт про НДР: 408 с., 99 рис., 10 табл., 115 джерел. Об’єкт дослідження — процеси проектування, реалізації, впровадження, експлуатації і розвитку великих інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС). Мета роботи — розробка та дослідження нової концепції, методів та механізмів, які автоматизують важливі для великих ІТС процеси. Методи та засоби дослідження — методи теорії систем масового обслуговування, штучного інтелекту, сучасної загальної і алгоритмічної алгебри, математичної логіки, загальної теорії систем. Основна увага у роботі приділена розробці і дослідженню математичних моделей та методів, що дозволяють створити технології автоматизованого проектування і управління експлуатацією ІТС, які на науково обґрунтованій основі забезпечують проектування ІТС, інтеграцію всіх компонентів в єдину інфраструктуру, управління експлуатацією ІТС як єдиним багатостадійним процесом, підтримку процесів управління міністерств, відомств і великих організацій (збір і обробку інформації, планування, прийняття рішень, всебічне забезпечення, координацію і контроль, узагальнення і прогнозування) в умовах багаторівневості і змінності вимог до процесів діяльності. Основним напрямком використання результатів НДР є створення конкуренто-спроможних програмних та технічних засобів управління ІТ-інфраструктурою.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2702
Other Identifiers: № держреєстрації 0110U002195
КВНТД I.2 12.13.06
Д/б №2302-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2302-ф.doc
  Restricted Access
13.29 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.