Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2711
Title: Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика розділ: «Магнетизм» для студентів факультетів: біотехнології та хіміко-технологічного напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» та 6.051301 «Хімічна технологія»
Keywords: магнетизм
закон повного струму
електромагнітна індукція
взаємна індукція
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика розділ: «Магнетизм» для студентів факультетів: біотехнології та хіміко-технологічного напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» та 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Дрозденко, О. П. Кузь, О. В. Долянівська, О. М. Слободян. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,49 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 115 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2711
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЗФФТТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magnetyzm.pdf
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.