Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2712
Title: Дослідження пасивних випаровувально-конденаційних систем теплопередачі для підвищення безпеки функціонування атомного енергетичного устаткування
Advisors: Ніколаєнко, Ю. Є.
Keywords: атомне енергетичне устаткування
підвищення безпеки функціонування
пасивні засоби теплопередачі
випаровувально-конденсаційні системи
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Дослідження пасивних випаровувально-конденаційних систем теплопередачі для підвищення безпеки функціонування атомного енергетичного устаткування : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Ю. Ніколаєнко. - К., 2012. - 328 л. + CD-ROM. - Д/Б №2309-ф
Abstract: Звіт про НДР: машинописного тексту 328 с., в тому числі 102 рисунки, 18 таблиць, 121 джерело. Об'єкт дослідження – пасивні системи охолодження, тепловідведення і теплового захисту випаровувально-конденсаційного типу, що можуть застосовуватися для забезпечення необхідних теплових режимів технологічних систем ядерного енергетичного циклу. Предмет дослідження – теплопередаючі характеристики вказаних систем, а також специфічні технологічні рішення, які забезпечують пасивність, автономність, ефективність і надійність їх роботи. Мета роботи – створення наукової бази розробки та впровадження високоефективних пасивних систем теплопередачі, тепловідведення і теплового захисту для підвищення надійності та безпеки функціонування атомного енергетичного устаткування. Методи дослідження – аналіз існуючого стану з тематики роботи, теоретичне та експериментальне вивчення характеристик процесів в системах, що розглядаються, проведення оптимізації характеристик систем, розробка основних науково-технологічних рішень щодо їх створення. В результаті виявлення, дослідження і аналізу кількох теплофізичних факторів, що обмежують теплопередаючу здатність систем випаровувально-конденсаційного типу, отримані закономірності і залежності, які визначають величини максимальних теплових потоків як функцій конструктивних параметрів, режимних характеристик процесів, теплофізичних властивостей теплообмінюючих середовищ і проміжного теплоносія. Досліджені і проаналізовані методи підвищення теплотранспортної здатності випаровувально-конденсаційних систем, які засновані на створенні ефективної капілярно-артеріальної системи і розділенні каналів для проходження потоків пари і конденсату. Поставлена і вирішена задача оптимізації параметрів капілярної структури теплопередаючого елемента випаровувально-конденсаційного типу з точки зору мінімізації його термічного опору. На основі аналізу закономірностей процесів теплообміну отримані залежності для визначення оптимального співвідношення довжин зон випаровування і конденсації теплопередаючих елементів трубного пакету теплообмінної системи, при якому система має мінімальний термічний опір теплопередачі. Отримані основні положення методики теплового розрахунку пасивних систем тепловідведення випаровувально-конденсаційного типу по відношенню до характерних теплових схем теплопередачі. Отримані результати досліджень теплотехнічних характеристик лабораторних та експериментальних зразків пасивних систем тепловідведення від металоконструкцій. Розроблені рекомендації по раціональному конструюванню систем тепловідведення, базові схемні рішення систем і специфічні технологічні рішення щодо забезпечення ефективності та надійності функціонування систем. Створена в даній роботі наукова продукція є необхідною основою для подальшого проведення дослідно-конструкторських робіт, розробки відповідної конструкторсько-технологічної документації на типові конструкції пасивних систем випаровувально-конденсаційного типу з різним функціональним призначенням і організації виробництва таких систем. Результати роботи будуть використовуватися проектними, конструкторськими та виробничими організаціями і підприємствами, що функціонують в атомній енергетиці і загалом в паливно-енергетичній галузі. Реалізація результатів даної роботи здійснюватиметься на умовах договорів, предметом яких буде захищена науково-технічна продукція, доопрацьована згідно конкретним технічним вимогам і представлена або в формі завершеної науково-дослідної роботи, або в формі дослідно-конструкторської роботи, включаючи технічну документацію і дослідні зразки.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2712
Gov't Doc #: 0110U001317
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2309-ф.doc
  Restricted Access
11.49 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.