Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27139
Title: Широкосмугові сигнали в системах технічного захисту інформації. Лабораторний практикум. Частина І
Authors: Кущ, Сергій Миколайович
Прогонов, Дмитро Олександрович
Смирнов, Володимир Павлович
Keywords: широкосмугові сигнали
передача інформації
лабораторні роботи
Issue Date: 10-Apr-2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Широкосмугові сигнали в системах технічного захисту інформації. Лабораторний практикум. Частина І [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Системи технічного захисту інформації» за спеціальністю 125 «Кібербезпека» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов. – Електронні текстові дані (1 файл: 926 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 66 с. – Назва з екрана.
Abstract: Цикл лабораторних робіт з дисципліни “Широкосмугові сигнали в системах технічного захисту інформації ” складається з трьох частин, які містять сім робіт, і охоплює основні розділи теоретичного курсу. Виконання даного циклу робіт на ПК з використанням сучасного програмного забезпечення (пакетів Mathlab, Mathcad), дозволить набути навички досліджень складних сигналів за умови сильних завад, що допоможе кращому засвоєнню теоретичних положень, викладених в лекціях, навчальній та науковій літературі.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27139
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ФТЗЗІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-19mN-LaboratShSS1.pdf925.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.