Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27148
Title: Теорія сигналів. Частина II. Спектральний аналіз періодичних сигналів. Практикум
Authors: Кущ, Сергій Миколайович
Прогонов, Дмитро Олександрович
Смирнов, Володимир Павлович
Keywords: складні сигнали
моделювання складних сигналів
періодичні сигнали
Issue Date: 10-Apr-2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Теорія сигналів. Частина II. Спектральний аналіз періодичних сигналів. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Системи технічного захисту інформації» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов – Електронні текстові дані (1 файл: 691 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 36 с. – Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. Частина 2 з дисципліни “Теорія сигналів” призначені для поглибленого вивчення розділу програми щодо моделювання складних сигналів з використанням сучасного програмного забезпечення (пакету Mathcad). Наданий матеріал дозволить набути навички аналізу складних сигналів сучасними методами досліджень та допоможе кращому засвоєнню теоретичних положень, викладених в лекціях, навчальній та науковій літературі.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27148
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ФТЗЗІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spektralnyi_analiz_periodychnykh_syhnaliv.pdf691 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.