Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27150
Title: Теорія сигналів. Частина III. Спектральний аналіз неперіодичних сигналів. Практикум
Authors: Кущ, Сергій Миколайович
Прогонов, Дмитро Олександрович
Смирнов, Володимир Павлович
Keywords: складні сигнали
моделювання складних сигналів
неперіодичні сигнали
Issue Date: 10-Apr-2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Теорія сигналів. Частина III. Спектральний аналіз неперіодичних сигналів. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Системи технічного захисту інформації» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов. – Електронні текстові дані (1 файл: 533 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 31 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27150
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ФТЗЗІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spektralnyi_analiz_neperiodychnykh_syhnaliv.pdf532.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.