Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27184
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorСтьопочкіна, Ірина Валеріївна-
dc.contributor.authorХіміч, Андрій Віталійович-
dc.date.accessioned2019-04-12T12:17:29Z-
dc.date.available2019-04-12T12:17:29Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationХіміч, А. В. Системи відеоспостереження з використанням комп’ютерного зору в завданнях інформаційної безпеки : магістерська дис. : 125 Кібербезпека / Хіміч Андрій Віталійович. – Київ, 2018. – 84 с.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/27184-
dc.language.isoukuk
dc.subjectсистеми відеоспостереженняuk
dc.subjectкомп'ютерний зірuk
dc.subjectзгорткові нейронні мережіuk
dc.subjectалгоритм Deep SORTuk
dc.subjectvideo surveillance systemsen
dc.subjectcomputer visionen
dc.subjectinformation securityen
dc.subjectconvolutional neural networken
dc.subjectDeep SORT algorithmen
dc.titleСистеми відеоспостереження з використанням комп’ютерного зору в завданнях інформаційної безпекиuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page84 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.056uk
dc.description.abstractukМагістерська дипломна робота складається із переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків і переліку джерел посилання. Основний зміст складає 84 сторінки друкованого тексту, містить 29 рисунків і 19 таблиць. Список використаних джерел містить 27 найменувань. Мета і завдання дослідження. Дослідити особливості та перспективи використання систем відеоспостереження з використанням комп’ютерного зору для підвищення рівня фізичного захисту інформації в межах захищеного периметра шляхом організації спостереження за переміщеннями осіб. Наукова новизна одержаних результатів. Результати роботи пропонують альтернативний спосіб використання камер відеоспостереження, що базуються на штучному інтелекті, як доповнюючому способі контролю персоналу для підвищення рівня захисту системи від витоку інформації по фізичним каналам. Практичне значення одержаних результатів. З розвитком області штучного інтелекту та контекстного аналізу зображень, результати даної роботи можуть бути використані у подальших дослідженнях по впровадженню більш складних систем, наприклад в аналізі підозрілої поведінки з точки зору інформаційної безпеки.uk
dc.description.abstractenMaster's thesis consists of a list of symbols, an introduction, four sections, conclusions and a list of sources of reference. The main content is 84 pages of printed text, containing 29 figures and 19 tables. List of references contains 27 items. The purpose and tasks of the study. To study the peculiarities and prospects of using computer vision-based CCTV systems for increasing the physical protection level of information within the protected perimeter by tracking the motion of people. Scientific novelty of the obtained results. The results of the work suggest an alternative way of using artificial intelligence-based video surveillance cameras as a complement to the method of access control to increase the level of protection of the system from the leakage of information through physical channels. The practical value of the obtained results. With the development of the field of artificial intelligence and context analysis of images, the results of this work can be used in further studies on the implementation of more complex systems, for example, in the analysis of suspicious behavior in terms of information security.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ІБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khimich_magistr.pdf2.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.