Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27186
Title: Підвищення просторової роздільної здатності космічних мікроболометричних камер
Authors: Добровольська, Катерина Володимирівна
Колобродов, Валентин Георгійович
Микитенко, Володимир Іванович
Тягур, Володимир Михайлович
Keywords: дистанційні спостереження
просторове розділення
мікроболометрична матриця
мікросканування
Issue Date: 2018
Publisher: Вік принт
Citation: Підвищення просторової роздільної здатності космічних мікроболометричних камер [Електоронний ресурс] : монографія / К. В. Добровольська, В. Г. Колобродов, В. І. Микитенко, В. М. Тягур ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,84 Мбайт). – Київ : Вік принт, 2018. – 223 с. – Назва з екрана.
Abstract: Розглянуті методи підвищення просторової роздільної здатності мікроболометричних передавальних камер для супутників дистанційного зондування Землі без введення до приладу додаткових пристроїв шляхом обробки субпіксельно зміщених за рахунок власного руху носія зображень. Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів спеціальностей 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27186
ISBN: 978-617-7185-25-2
Appears in Collections:Монографії (ООЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
all.pdf5.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.