Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27187
Title: Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Authors: Стовпник, Станіслав Миколайович
Ган, Анатолій Леонідович
Шайдецька, Любов Валентинівна
Keywords: кваліфікаційна робота
бакалавр
дипломне проектування
Issue Date: 1-Apr-2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти [Електронний ресурс] : навчальне видання для студентів спеціальності 184 «Гірництво» / С. М. Стовпник, А. Л. Ган, Л. В. Шайдецька ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 705 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 37 с. – Назва з екрана.
Abstract: Посібник визначає вимоги до організації дипломного проектування та випускної атестації студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 184 «Гірництво» і регламентують обов’язки студентів, керівників, консультантів та рецензентів дипломного проекту. У посібнику конкретизовані вимоги до обсягу, структури, змісту та оформлення дипломного проекту з урахуванням специфіки спеціальності «Гірництво» та майбутньої діяльності випускників. До посібника додаються узагальнені форми документів з дипломного проектування рекомендовані «Положенням про випускну атестацію студентів «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Посібник призначений для студентів що навчаються за ОП «Геоінженерія».
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27187
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ГІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_bakalavr_GI_2019.pdf705.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.