Skip navigation

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1285 (Search time: 0.04 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Система оцінки деформацій коронарних артерій при стентуванні або аорто-коронарному шунтуванніКнишов, Генадій Васильович; Настенко, Євген Арнольдович; Матвійчук, Анна Олегівна; Сало, Сергій Васильович; Лебедєва, Єлизавета Олегівна; Кисельова, Ольга Генадіївна; Чеховой, Микола Володимирович; Knyshov, G. V.; Nastenko, Ie. A.; Matviichuk, A. O.; Salo, S. V.; Lebedeva, E. O.; Kyselova, O. G.; Chehovoy, M. V.; Кнышов, Г. В.; Настенко, Е. А.; Матвийчук, А. О.; Сало, С. В.; Лебедева, Е. О.; Киселева, О. Г.; Чеховой, Н. В.
2014Справочная матрица слияния потоков в задачах оптимизации упаковок на многопродуктовых сетяхВасянин, В. А.; Васянін, Володимир Олександрович; Vasyanin, V. A.
2014Аппроксимация тренда волнистости протяженных поверхностей по результатам вычисления параметров шероховатостиГагарин, А. А.; Детлинг, В. С.; Мирошниченко, И. В.; Сарибога, А. В.; Гагарін, О. О.; Детлінг, В. С.; Мірошниченко, І. В.; Сарібога, А. В.; Gagarin, A. A.; Detling, V. S.; Miroshnichenko, I. V.; Sariboga, A. V.
2014Адаптивная параметрическая сплайн-идентификация линейных нестационарных системСтенин, А. А.; Мелкумян, Е. Ю.; Писаренко, Ю. В.; Солдатова, М. А.; Стенін, О. А.; Мелкумян, К. Ю.; Писаренко, Ю. В.; Солдатова, М. А.; Stenin, A.; Melkumian, K.; Pisarenko, J.; Soldatova, M.
2014Організація багаторівневої пам’яті в реконфігурованих обчислювальних системахКулаков, Ю. О.; Клименко, І. А.; Kulakov, Y. O.; Klymenko, I. A.
2014Шостий міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі» Київ, 28 листопада 2013 р.Чолій, С. В.; Cholij, S.; Чолий, С. В.
2014Підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів до професійно-комунікативної діяльності за допомогою метода комунікативних завданьЖицька, С. А.; Zhytska, S.; Жицкая, С. А.
2014Вплив параметрів устаткування конвертера на собівартість сталіБогушевський, В. С.; Сухенко, В. Ю.; Кадигроб, С. В.; Шульга, А. О.; Bogyshevskiy, V. S.; Sukhenko, V. Yu.; Kadyhrob, S. V.; Shulga, A. O.; Богушевский, В. С.; Сухенко, В. Ю.; Кадигроб, С. В.; Шульга, А. А.
2014Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з високочастотним п’ятизонним регулюванням вихідної напругиМихайленко, В. В.; Чуняк, Ю. М.; Остапчук, Ю. Ю.; Mihaylenko, V. V.; Chunyik, J. M.; Ostapchuk, J. Y.; Михайленко, В. В.; Чуняк, Ю. М.; Остапчук, Ю. Ю.
2014Поляризаційні характеристики електролюмінесценції, що супроводжує електричний пробій p—n-структур на карбіді кремніюГенкін, О. М.; Генкіна, В. К.; Гермаш, Л. П.; Genkin, A. M.; Genkina, V. K.; Germash, L. P.; Генкин, А. М.; Генкина, В. К.; Гермаш, Л. П.