Skip navigation

Наукова періодика : [11561] Community home page

В фонді розміщується наукова періодика КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Browse

Sub-communities within this community

Information and telecommunication sciences: international research journal [88]

Telecommunication Sciences: international research journal (до 2014 р.)

Mechanics and Advanced Technologies [799]

Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування: збірник наукових праць (до 2017 р.)

Test [0]

Мікросистеми, Електроніка та Акустика: науково-технічний журнал [422]

Електроніка та зв'язок: науково-технічний журнал (до червня 2017 р.)

Наукові вісті КПІ: міжнародний науково-технічний журнал [535]

Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: міжнародний науково-технічний журнал (Наукові вісті НТУУ «КПІ») (до лютого 2018 р.)

Сторінки історії: збірник наукових праць [397]

Видання засновано в 1989 році, виходить двічі на рік. Проблематика: Історія України, Історія української культури, Історія науки і техніки.