Skip navigation

Наукова періодика : [10378] Community home page

В фонді розміщено наукова періодика КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Browse

Sub-communities within this community

Information and telecommunication sciences: international research journal [88]

Telecommunication Sciences: international research journal (до 2014 р.)

UPS [0]

Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць [613]

Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва. Веб-сайт видання - http://radap.kpi.ua

Сторінки історії: збірник наукових праць [397]

Видання засновано в 1989 році, виходить двічі на рік. Проблематика: Історія України, Історія української культури, Історія науки і техніки.