Skip navigation

Наукова періодика : [10260] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Підфонди цього фонду

Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць [613]

Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва. Веб-сайт видання - http://radap.kpi.ua

Сторінки історії: збірник наукових праць [368]

Видання засновано в 1989 році, виходить двічі на рік. Проблематика: Історія України, Історія української культури, Історія науки і техніки.