Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2728
Title: Термодинамічний аналіз процесів робочих тіл
Authors: Константінов, Сергій Михайлович
Ринкова, Тетяна Олексіївна
Верба, Максим Євгенович
Жиряда, Едуард Костянтинович
Keywords: ідеальний газ
реальний газ
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Термодинамічний аналіз процесів робочих тіл [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів спеціальності «Енергетичний менеджмент» за напрямами підготовки «Електротехніка та електротехнології» і «Теплоенергетика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. М. Константінов, Т. О. Ринкова, М. Є. Верба, Е. К. Жиряда. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,26 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2728
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Termodinam_analiz.doc
  Restricted Access
6.25 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.